Arsen Sp. z o.o. Sp. k., Grabowiec 5 A, 98-200 Sieradz

tel. 43 826 00 00,
tel. 694 477 776

Czym są materiały budowlane?

murowanie

Zgodnie z definicją materiały budowlane to kategoria produktów służących do budowy, remontu lub naprawy budynku, a także jego modernizacji poprzez wykorzystanie materiałów w sposób stały. Materiały budowlane różnią się pod względem struktury fizycznej.

Wyróżniamy 8 grup:

  • Kamienie naturalne i produkty ich rozdrobnienia – kruszywa
  • Spoiwa budowlane – cement, wapno, gips
  • Ceramika budowlana – pustaki, cegła, dachówka
  • Kamienie sztuczne – zaprawy cementowe, beton
  • Metale – rury, blachy, kształtowniki
  • Drewno – stolarka drewniana, materiały drewnopochodne, deski
  • Materiały szklane – włókno szklane, szyby
  • Tworzywa sztuczne – materiały izolacji termicznej

Z kolei ze względu na przeznaczenie można wyróżniać materiały konstrukcyjne, instalacyjne i izolacyjne.

Parametry materiałów budowlanych

Nowoczesne materiały budowlane różnią się od tych znanych z poprzednich dekad – producenci dążą do uzyskania założonych z góry właściwości i bardzo często łączą dwa produkty w jeden. Doskonałym tego przykładem są pustaki ścienne uzupełnione wkładkami z wełny mineralnej. Obecnie coraz bardziej ulepsza się tradycyjne materiały i opracowuje nowe technologie spełniające coraz surowsze wymogi budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Można zaobserwować wyraźną tendencję do ograniczania wykorzystania surowców, czyli zmniejszania materiałochłonności wyrobów. Dlatego niektóre materiały budowlane powstają z odpadków metalurgicznych lub produktów pochodzących z recyklingu.

Materiały budowlane muszą mieć cechy adekwatne do przeznaczenia, czyli odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, odporność na oddziaływanie czynników atmosferycznych i chemicznych oraz właściwości cieplne i akustyczne. Ponadto nie mogą oddziaływać w sposób negatywny na otoczenie, a do sprzedaży trafiają wyłącznie wyroby z aprobatą techniczną.

Wróć do bloga